TPI

สินค้าเปรียบเทียบ (0)


TPI01.ปูนซีเมนต์ผสม ทีพีไอ เขียว

TPI01.ปูนซีเมนต์ผสม ทีพีไอ เขียว

ปูนซีเมนต์ที่ได้จากการผสมวัสดุเฉื่อยเช่น ทราย ห..

฿0.00 บาท

TPI02.ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 1 ทีพีไอ แดง

TPI02.ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 1 ทีพีไอ แดง

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 (ORDINARY PORTLAND..

฿113.00 บาท

TPI03.ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 3 ทีพีไอ ดำ

TPI03.ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 3 ทีพีไอ ดำ

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 3 (ORDINARY PORTLAND ..

฿0.00 บาท

TPI04.ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 5 ทีพีไอ ฟ้า

TPI04.ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 5 ทีพีไอ ฟ้า

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ที่มีความ ต้านทาน ต่อซัลเฟตส..

฿0.00 บาท

TPI05.ปูนซีเมนต์ ทีพีไอเขียวซูเปอร์

TPI05.ปูนซีเมนต์ ทีพีไอเขียวซูเปอร์

สูตรพิเศษคุณภาพเหนือกว่าปูนซีเมนต์ผสม (MIXED CE..

฿91.00 บาท

TPI06.ปูนซีเมนต์ ทีพีไอแดงซูเปอร์

TPI06.ปูนซีเมนต์ ทีพีไอแดงซูเปอร์

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 ที่ออกแบบให้มีคุณภา..

฿0.00 บาท

TPI07.ปูนซีเมนต์ผสม ทีพีไอ M 197

TPI07.ปูนซีเมนต์ผสม ทีพีไอ M 197

ปูนซีเมนต์ผสมที่ได้จากการผสมวัสดุเฉื่อย เช่น หิ..

฿100.00 บาท

TPI08.ปูนซีเมนต์ผสม ทีพีไอ M 199

TPI08.ปูนซีเมนต์ผสม ทีพีไอ M 199

ปูนที่ได้จากการผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท1 ก..

฿100.00 บาท

TPI09.ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 1 ทีพีไอ M 299

TPI09.ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 1 ทีพีไอ M 299

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 (ORDINARY PORTLAND..

฿110.00 บาท

TPI10.ปูนมอร์ต้าร์ ทีพีไอ M 198

TPI10.ปูนมอร์ต้าร์ ทีพีไอ M 198

ปูนซีเมนต์คุณภาพสูงชนิดพิเศษ เพื่อตอบสนองเฉพาะง..

฿0.00 บาท

TPI100.ปูนฉาบพิเศษทีพีไอ M 100

TPI100.ปูนฉาบพิเศษทีพีไอ M 100

ปูนฉาบละเอียดสำเร็จรูปที่ใช้สำหรับงานตกแต่งผิวผ..

฿94.00 บาท

TPI100C.ปูนฉาบผิวคอนกรีตทีพีไอ M 100 c

TPI100C.ปูนฉาบผิวคอนกรีตทีพีไอ M 100 c

ปูนฉาบสำเร็จรูปที่ใช้สำหรับงานฉาบผิวเรียบ เช่น ..

฿151.00 บาท

TPI200.ปูนฉาบสำเร็จรูป ทีพีไอ M 200

TPI200.ปูนฉาบสำเร็จรูป ทีพีไอ M 200

ปูนฉาบสำเร็จรูปที่ใช้สำหรับงานฉาบทั่วไป เหมาะสำ..

฿79.00 บาท

TPI210.ปูนฉาบบล็อคมวลเบา ทีพีไอ M 210

TPI210.ปูนฉาบบล็อคมวลเบา ทีพีไอ M 210

ปูนฉาบสำเร็จรูปที่ใช้สำหรับงานฉาบผนัง บล็อคมวลเ..

฿92.00 บาท

TPI250.ปูนสำเร็จรูปสำหรับทนกรด ทีพีไอ M 250

TPI250.ปูนสำเร็จรูปสำหรับทนกรด ทีพีไอ M 250

ใช้สำหรับงานฉาบบนผนังคอนกรีต/พื้นที่ผิวคอนกรีต ..

฿0.00 บาท

TPI300.ปูนก่อสำเร็จรูป ทีพีไอ M 300

TPI300.ปูนก่อสำเร็จรูป ทีพีไอ M 300

ปูนก่อสำเร็จรูปที่ใช้สำหรับงานก่อผนังต่างๆ เช่น..

฿69.00 บาท

TPI310.ปูนก่อบล็อคมวลเบาทีพีไอ M310

TPI310.ปูนก่อบล็อคมวลเบาทีพีไอ M310

ปูนสำเร็จรูป ที่พัฒนาขึ้นสำหรับงานก่อบล็อคมวลเบ..

฿143.00 บาท

TPI400.ปูนเทปรับระดับสำเร็จรูปทีพีไอ M400

TPI400.ปูนเทปรับระดับสำเร็จรูปทีพีไอ M400

ปูนเทปรับระดับผสมสำเร็จรูป เหมาะสำหรับใช้ในการเ..

฿71.00 บาท

TPI500.กาวซีเมนต์ติดกระเบื้อง ทีพีไอ M500

TPI500.กาวซีเมนต์ติดกระเบื้อง ทีพีไอ M500

กาวซีเมนต์สำหรับติดกระเบื้องปูพื้นหรือบุผนังทั้..

฿90.00 บาท

TPI501.กาวซีเมนต์ติดกระเบื้อง ทีพีไอ M 501

TPI501.กาวซีเมนต์ติดกระเบื้อง ทีพีไอ M 501

กาวซีเมนต์คุณภาพสูง สำหรับติดกระเบื้องและบุผนัง ..

฿0.00 บาท

TPI600.ปูนซ่อมอเนกประสงค์ ทีพีไอ M 600

TPI600.ปูนซ่อมอเนกประสงค์ ทีพีไอ M 600

ปูนซ่อมอเนกประสงค์ทีพีไอ M600 ใช้ในงานซ่อมแซมต่า..

฿0.00 บาท

TPI800.ซีเมนต์แห้งเร็วพิเศษ ทีพีไอ M 800

TPI800.ซีเมนต์แห้งเร็วพิเศษ ทีพีไอ M 800

Mixed Hydraulic Cement ที่มีคุณสมบัติการเซ็ตตัวเ..

฿0.00 บาท

TPI900.ปูนปั้นสำเร็จรูป ทีพีไอ M900

TPI900.ปูนปั้นสำเร็จรูป ทีพีไอ M900

ปูนปั้นสำเร็จรูปทีพีไอ เหมาะสำหรับงานปั้น ตกแต่ง..

฿0.00 บาท

TPI999.ปูนฉาบสี ทีพีไอ

TPI999.ปูนฉาบสี ทีพีไอ

ปูนฉาบสีสำเร็จรูป TPIPL ใช้สำหรับงานฉาบผิวหน้า ม..

฿0.00 บาท

แสดงผลตั้งแต่ 1 ถึง 24 รายการ จากทั้งหมด 24 รายการ (จำนวน 1 หน้า)